Wonen & zorg

In onze woonzorgcentra (WZC) wordt aan 500 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren een nieuwe thuis in een aangepaste omgeving aangeboden.

In onze serviceflats Zilverchoon kunnen senioren zelfstandig wonen en toch een beroep kunnen doen op allerlei voorzieningen.

Deze groep van 1 8 assistentiewoningen is gelegen vlak naast het Woonzorgcentrum Sint-Henricus in de Sint-Rochusstraat te Rumbeke. Woonzorgcentrum Sint-Henricus staat in voor de nodige woonassistentie