Ouderenzorg

Het Zorgbedrijf Roeselare beschikt over 4 woonzorgcentra en 30 serviceflats, waar we je dagelijks een aangepaste woon- en zorgomgeving aanbieden.

Kortverblijf is een oplossing voor senioren die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Thuiswonende zorgbehoevende senioren kunnen in ons dagverzorgingscentrum iedere werkdag zinvolle activiteiten beleven onder begeleiding van verplegend personeel.

In een familiegroep van de Alzheimer Liga kom je in contact met andere familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.