Zorgcoördinator

Wat?

Iedereen met een vraag in verband met thuiszorg: wonen, zorg en welzijn, zowel individuele personen, familie, verstrekkers van mantelzorg als professionele zorgverleners kan terecht bij de zorgcoördinator.

De zorgcoördinator verstrekt gratis informatie en advies. Dit kan telefonisch, op het bureau, of via een huisbezoek.

Op je vraag kan de zorgcoördinator ondersteuning bieden bij het organiseren van een overleg, bij je thuis of op locatie.

Meer weten over deze dienstverlening? Bekijk hier ons filmpje.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met Sabine Victor
Mandellaan 101
8800 Roeselare
t. 051 24 91 62 of 0492 58 01 95