CAR Het Roer

Wat?

 

Centrum voor Ambulante Revalidatie Het Roer staat in voor onderzoek en therapie en dit voor kinderen met problemen op verschillende domeinen:

  • autisme,
  • ADHD,
  • een complexe ontwikkelingsstoornis  (motorische ontwikkelingsachterstand, taal- en spraakachterstand, leerstoornis),
  • een gedragsstoornis,
  • mentale beperking. 

In het kader van het revalidatieprogramma van het kind, wordt ook voor de ouders psycho-educatie georganiseerd.

Door Wie en hoe?

Het revalidatiecentrum doet beroep op een team van artsen (een kinderarts, psychiater, neuroloog en neus-keel-oorarts) psychologen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en een maatschappelijk werker. 

In een revalidatiecentrum wordt multidisciplinair gewerkt. Dit wil zeggen dat er therapie op verschillende gebieden nodig is (logopedie, kinesie, psychotherapie, ergotherapie, sociale vaardigheidstraining).

Zo is bijvoorbeeld enkel logopedie niet mogelijk. 

 

Praktisch 

Om een revalidatieprogramma te kunnen starten is vooraf een doorverwijzing van een huisarts of CLB-arts noodzakelijk. 

Niet schoolplichtige kinderen volgen therapie tijdens de schooluren. Schoolplichtige kinderen ( lagere en middelbare school) komen na schooltijd op therapie. 

kostprijs

De mutualiteit neemt deels de kost van de behandeling ten laste. 

Als ouder(s) / voogd dien je per behandelingsuur enkel het remgeld te betalen, dit bedraagt € 1,77.

Hoe aanvragen

Je kan telefonisch contact opnemen met ons secretariaat, of online aanmelden via de website van het Zorgbedrijf Roeselare (invulformulier). 

Er wordt binnen de 2 weken na het eerste - telefonisch of online - contact een kennismakingsgesprek gepland.

CAR Het Roer – directie Therapeutische Zorg

Gasthuisstraat 10, 8800 Roeselare

t. 051 80 50 80

hetroer@zbroeselare.be - www.zbroeselare.be

 

Openingsuren:

  • Maandag-donderdag: 9.00-12.00 / 13.00-19.00
  • Vrijdag: gesloten
  • Zaterdag: 8.00-12.30

 

Secretariaat (telefoonpermanentie):

  • Maandag-donderdag: 8.30-12.00/13.00-17.00
  • Zaterdag: 8.30-12.00 

Wanneer u ons buiten de kantooruren wenst te bereiken, kunt u steeds een boodschap inspreken. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.