Wonen & zorg

Aan de hand van een woonassistent staan wij als samenwerkende partner in verschillende assistentiewoningen in voor de woonassistentie.

In onze woonzorgcentra (WZC) wordt aan 500 matig tot zwaar zorgbehoevende senioren een nieuwe thuis in een aangepaste omgeving aangeboden.

In onze serviceflats Zilverchoon kunnen senioren zelfstandig wonen en toch een beroep kunnen doen op allerlei voorzieningen.