Ouderenzorg

Het Zorgbedrijf Roeselare beschikt over 4 woonzorgcentra en 30 serviceflats, waar we je dagelijks een aangepaste woon- en zorgomgeving aanbieden.

Kortverblijf is een oplossing voor senioren die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Thuiswonende zorgbehoevende senioren kunnen in ons Pluk-de-dagcentrum iedere werkdag ten volle genieten van de kleine dingen in het leven.

In een familiegroep van de Alzheimer Liga kom je in contact met andere familieleden en mantelzorgers van personen met dementie.

Volg hier de actuele informatie over de werkzaamheden op de site van woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus.