Bestuur Zorgbedrijf

Het Zorgbedrijf Roeselare is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen. Het is een bewuste keuze om de zorgdiensten nog steeds vanuit het lokaal bestuur te organiseren. De band met het OCMW en Stad blijft dan ook bestaan. Deze band vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.

Op deze pagina vind je een overzicht van de voorbije zittingen en de dagorde van de komende zitting.

De leden van de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bestaan uit de 12 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van het Zorgbedrijf.

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Roeselare is bevoegd voor het bepalen van het beleid.

De Raad van Bestuur bestaat uit 6 OCMW-raadsleden,  1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van het Zorgbedrijf.

Het algemeen directiecomité neemt beslissingen over het dagelijks bestuur van het Zorgbedrijf en intern gerichte activiteiten.

Het directiecomité Zorg ondersteunt de coördinatie van de zorgdiensten van het Zorgbedrijf bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.