Bestuur Zorgbedrijf

Het Zorgbedrijf Roeselare is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen. Het is een bewuste keuze om de zorgdiensten nog steeds vanuit het lokaal bestuur te organiseren. De band met het OCMW en Stad blijft dan ook bestaan. Deze band vertaalt zich ook in de organisatiestructuur.

Op deze pagina vind je een overzicht van de voorbije zittingen en de dagorde van de komende zitting.

De leden van de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf bestaan uit de 13 OCMW-raadsleden en 2 afgevaardigden van Stad Roeselare.

De Raad van Beheer van het Zorgbedrijf Roeselare is bevoegd voor het bepalen van het beleid.

De Raad van Beheer bestaat uit 7 OCMW-raadsleden, 2 afgevaardigden van Stad Roeselare en het directiecomité.

Het algemeen directiecomité neemt beslissingen over het dagelijks bestuur van het Zorgbedrijf en intern gerichte activiteiten.

Het directiecomité Zorg ondersteunt de coördinatie van de zorgdiensten van het Zorgbedrijf bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.