Wat is het Zorgbedrijf Roeselare?

De naam van onze organisatie zegt het al. Zorgbedrijf Roeselare zet zich iedere dag in voor het verlenen van kwaliteitsvolle en betaalbare ‘zorg’, en we doen dit voor iedere fase van het leven.
Iedere dag opnieuw geven een 800-tal medewerkers het beste van zichzelf om je te omringen met de warme zorg die je verdient. Ben je als ouder op zoek naar kinderopvang of ondersteuning bij de ontwikkeling van je zoon of dochter? Kunnen we je helpen om als oudere zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Denk je na over de stap richting een woonzorgcentrum? We wijzen je de weg en gaan samen op zoek naar wat jij nodig hebt.

Zorgbedrijf Roeselare is je partner doorheen je leven en schrijft met de glimlach mee aan je verhaal. En dat allemaal binnen één organisatie.

Wat is het Zorgbedrijf Roeselare?

Sinds 1 januari 2015 werden alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf Roeselare. Met de oprichting van het Zorgbedrijf Roeselare sloegen de Stad en het OCMW de handen in elkaar om een kwaliteitsvolle publieke zorgverlening te blijven aanbieden. In het Zorgbedrijf werden alle zorgdiensten van het OCMW en de Stad samengebracht in een nieuwe structuur. Door deze zorgdiensten te bundelen kan nog beter en efficiënter worden samengewerkt. Het Zorgbedrijf is een publiekrechtelijke vereniging en moet dus blijven beantwoorden aan de regelgeving van openbare besturen.

Het Zorgbedrijf Roeselare bestaat uit:

  • vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus)
  • vier lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde, De Zilverberg en De Waterdam)
  • een dienst Thuiszorg
  • Asstentiewoningen en woonassistentie
  • Voorschoolse en naschoolse kinderopvanginitiatieven KIDZ (KIDZ kinderopvang en KIDZ Onthaalouders)
  • Het Therapeutisch zorgpunt N

Waarom Zorgbedrijf Roeselare?

De oprichting van het Zorgbedrijf moet ervoor zorgen dat alle Roeselaarse burgers ook in de toekomst nog steeds kunnen genieten van een toegankelijke zorg, waar iedereen recht op heeft. Ook de zwakkeren in de maatschappij, zoals kansarme kinderen en kwetsbare ouderen, blijven daarom zeer bewust een belangrijke doelgroep van deze zorgdiensten.

Door onze zorgdiensten samen te brengen en als een autonoom overheidsbedrijf te laten functioneren, kan het Zorgbedrijf een stuk flexibeler werken dan voorheen. Op termijn moet dit leiden tot een nog efficiëntere organisatie die geleidelijk aan minder nood heeft aan financiële ondersteuning vanuit de publieke middelen van de Stad.

Vragen?

Zorgbedrijf Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
t. 051 80 52 00

e. info@zbroeselare.be