Algemene vergadering Zorgbedrijf

 

Het Zorgbedrijf Roeselare wordt bestuurd door een algemene vergadering. De algemene vergadering stippelt het algemene beleid uit van het Zorgbedrijf.

De leden van de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf zijn de 13 OCMW-raadsleden en 2 afgevaardigden van Stad Roeselare. Zij vergaderen minimum 2 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.