Algemene vergadering Zorgbedrijf

 

Het Zorgbedrijf Roeselare wordt bestuurd door een algemene vergadering. De algemene vergadering stippelt het algemene beleid uit van het Zorgbedrijf.

De leden van de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf zijn 12 OCMW-raadsleden, 1 afgevaardigde van Stad Roeselare en 1 afgevaardigde van het directiecomité van het Zorgbedrijf. Zij vergaderen minimum 2 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, behalve als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken.