Raad van Beheer

Boven: Steven Verdoolaege, Eddy Demeersseman, Pierre Clarysse, Arne Beyens, George Decoene    
Onder: Philip Carron, Filiiep Bouckenooghe, Henk Kindt, Bart Wenes, Veroniek Desender 

De Raad van Beheer van het Zorgbedrijf Roeselare is bevoegd voor het bepalen van het beleid.

De Raad van Beheer van het Zorgbedrijf bestaat uit 7 OCMW-raadsleden, 2 afgevaardigden van Stad Roeselare en het directiecomité. Zij vergaderen maandelijks.

dag woensdag
tijdstip 18.30 uur
plaats Zorgbedrijf Roeselare
raadzaal
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

Spreekuur voorzitter:

dag donderdag
tijdstip 10.30 tot 11.30 uur
plaats

3de verdieping
Zorgbedrijf Roeselare
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare