Over ons

Sinds 1 januari 2015 zijn alle Roeselaarse openbare zorgdiensten ondergebracht in een autonome en verzelfstandigde organisatie, Zorgbedrijf Roeselare. Het Zorgbedrijf Roeselare bestaat uit:

  • vier woonzorgcentra (De Waterdam, De Zilverberg, Ter Berken en Sint-Henricus)
  • drie lokale dienstencentra (Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg)
  • een dienst Thuiszorg en Thuisverpleging
  • voorschoolse en naschoolse kinderopvanginitiatieven KIDZ (KIDZ Roeselare, KIDZ Beveren, KIDZ Rumbeke, KIDZ Onthaalouders)
  • Therapeutisch Zorgpunt N, therapeutische zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Alle diensten met betrekking tot financiële hulp, woongelegenheden en tussenkomsten voor verschillende doelgroepen en begeleiding voor opleiding en werk maken nog steeds deel uit van de Sociale Dienst van het OCMW Roeselare. Meer informatie over de oprichting van het Zorgbedrijf Roeselare kan je hier terugvinden.

Woonzorgcentra, dienstencentra, Thuiszorg, kinderopvang en therapeutische kindzorg.

Het Zorgbedrijf Roeselare wordt bestuurd door een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en Directiecomités.

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijk persoon verzamelen en verwerken.

Hier vind je een overzicht van de lopende samenaankopen van Zorgbedrijf Roeselare