Inschrijvingsformulier peuterslapen

Wanneer uw kind medicatie moet nemen tijdens zijn aanwezigheid vragen wij u uitdrukkelijk de medicatie te naamtekenen en ons een doktersattest te bezorgen met de hoeveelheid, de tijdstippen en de frequentie waarop de medicatie genomen moet worden alsook de manier van toedienen evenals de bewaring van de medicatie (koelkast of niet). Indien wij niet over een doktersattest beschikken zal er geen medicatie aan uw kind toegediend worden. 

Enkel invullen indien van toepassing.
Enkel invullen indien van toepassing.