Dienstencentra

In onze dienstencentra kan je niet alleen terecht voor verschillende diensten, je kan er ook in een losse, ongedwongen sfeer je hobby beoefenen, je verder bekwamen in een of andere discipline of een vormingscursus volgen.  Surf naar www.dienstencentra-roeselare.be voor ons aanbod.

Onze cursussen zijn aangepast aan de leeftijd van onze cursisten.  Ze zijn vooral bedoeld als ontspanning, we organiseren geen examens en er worden geen getuigschriften afgeleverd.

Met ons ruim activiteiten- en dienstenaanbod willen we enerzijds het sociaal netwerk van de senioren in stand houden en bevorderen. Anderzijds - en dat is meteen de belangrijkste doelstelling van de dienstencentra - willen wij met ons aanbod senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving laten functioneren.

Zorgbedrijf Roeselare beschikt over drie dienstencentra: Ten Elsberge, Schiervelde en De Zilverberg.

In al onze dienstencentra kan je terecht voor gezondheidsadvies.

In Ten Elsberge kan je elke werkdag tijdens de kantooruren huisvuilzakken aankopen.

In elke van de drie dienstencentra kan je elke werkdag komen eten.

In al onze dienstencentra kan je terecht voor voetverzorging.

Verkrijgbaar in het dienstencentrum Ten Elsberge.

Een vrijwilliger van het dienstencentrum belt je elke dag om een praatje te slaan.

Socio-culturele organisaties kunnen de lokalen van Ten Elsberge en Rinus huren.

Voor vervoer van en naar één van onze dienstencentra.

Als dienstencentrum zijn we reeds 40 jaar actief, en dat willen we vieren? Kom je ook lang op onze wintermarkt op 9 november 2018?

Sommige externe diensten hebben in het dienstencentrum Ten Elsberge een zitdag.